Bác đang cùng chúng cháu hành quân

≣≣
1. Đêm nay trên [Gm] đường hành quân ra mặt trận
Trùng trùng đoàn [Bb] quân tiến bước theo con đường của [Gm] Bác
[G7] Nở ngàn [Cm] hoa chiến công ta dâng lên [Gm] người
[Eb] Dâng lên tới [Cm] Đảng cả niềm [Gm] tin chiếu sáng [D7] ngời
[Gm] Cờ [Bb] sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu [Cm] đi
[Gm] Đi, ta đi giải phóng miền [Cm] Nam
Khi [Gm] quê hương [Bb] nhà vẫn [Gm] còn bóng quân xâm lược
[Cm] Thì ta còn chiến đấu [Gm] quét sạch nó [Cm] đi
Lời [Gm] Bác thúc giục chúng [Cm] ta
[D7] Chiến đấu cho quê [F] nhà Nam [D7] Bắc hòa lời [Gm] ca
2. Năm xưa Bác [Gm] cùng đoàn con đi chiến dịch
Núi rừng vẫn [Bb] nhớ, suối vẫn in bóng hình của [Gm] Bác
[G7] Cả đoàn [Cm] quân tiến theo Người như thác [Gm] đổ
[Eb] Điện Biên năm [Cm] nào vọng lời [Gm] Bác giữa chiến [D7] hào
[Gm] Toàn [Bb] quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác [Cm] trao
[Gm] Đi ta đi giải phóng miền [Cm] Nam
Khi [Gm] quê hương [Bb] nhà vẫn [Gm] còn bóng quân xâm lược
[Cm] Thì ta còn chiến đấu [Gm] quét sạch nó [Cm] đi
Lời [Gm] Bác thúc giục chúng [Cm] ta
[D7] Bác kính yêu đang [F] cùng chúng [D7] cháu hành [Gm] quân
3. Hôm nay Bác [Gm] gọi cả non sông đáp lời
Giương lê xốc [Bb] tới quyết tiến lên ta giành chiến [Gm] thắng
[G7] Đường hành [Cm] quân dốc núi cao bao vực [Gm] thẳm
[Eb] Gian nan nào [Cm] bằng lòng hờn [Gm] căm cao ngút [D7] trời
[Gm] Miền [Bb] Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm [Cm] tươi
[Gm] Ta xông lên giải phóng thành [Cm] đô
Phá [Gm] hết bót [Bb] đồn quét [Gm] sạch hết quân xâm lược
[Cm] Vì độc lập tự do [Gm] quyết giành ấm [Cm] no
Giành [Gm] lấy những mùa [Cm] xuân
[D7] Bác kính yêu đang [F] cùng chúng [D7] cháu hành [Gm] quân
Danh sách hợp âm (Click để tắt)