Bạc trắng lửa hồng

≣≣
1. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi [Am] sao
Gặp gỡ chi [Dm] rồi thoáng tựa [Am] chiêm bao [E7]
Tình anh như áng mây [Dm] cao
Tình [Am] em như ánh trăng sao
Cớ sao [F] mình chẳng được gần [E7] nhau
2. Cuộc sống kim tiền chia cách đôi [Am] ta
Bạc trắng lửa [Dm] hồng, nẻo đời [Am] thêm xa [E7]
Đường anh sương gió bao [Dm] la
Đường [Am] em thêu gấm, thêu [F] hoa
Đớn đau [E7] này muôn kiếp [Am] không nhòa [Dm][Am]
ĐK:
Hẹn [Am] ước nhau chi
Cho [Dm] một người ôm khối [G] sầu
Nhìn [C] theo một chiếc xe hoa
Trăm [G7] năm biết có duyên [C]
Gian [F] truân nếu có qua [E7] cầu
Thì hợp tan duyên số mà [Am] thôi [Dm][Am]
3. Một bước xa [E7] rời muôn kiếp ly [Am] tan
Một cánh thiệp [Dm] hồng tiễn người [Am] sang ngang [E7]
Mười hai bến nước thênh [Dm] thang
Từ [Am] đây đôi nẻo quan [F] san
Khóc cho [E7] đời bạc trắng [Am] lửa hồng [Dm][Am]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)