Biển nhớ

≣≣
1. Ngày mai em [Am] đi biển nhớ tên em gọi [Dm] về
Gọi [F] hồn liễu rũ lê [E7] thê gọi bờ cát trắng đêm [Am] khuya
Ngày mai em đi đồi [Dm] núi nghiêng nghiêng đợi [E7] chờ
Sỏi [F] đá trông em từng giờ nghe [E7] buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em [Am] đi biển nhớ em quay về [Dm] nguồn
Gọi [F] trùng dương gió ngập [E7] hồn bàn tay chắn gió mưa [Am] sang
Ngày mai em đi thành [Dm] phố mắt đêm đèn [E7] mờ
Hồn [F] lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe [E7] ngoài biển động buồn [Am] hơn
ĐK: Hôm nào em [Dm] về bàn [F] tay buông lối [Am] ngỏ
Đàn [E] lên cung phím chờ sầu [E7] lên đây hoang vu
2. Ngày mai em [Am] đi. Biển nhớ tên em gọi [Dm] về
Triều [F] sương ướt đẫm cơn [E7] mê trời cao níu bước sơn [Am] khê
Ngày mai em đi cồn [Dm] đá rêu phong rủ [E7] buồn
Đèn [F] phố nghe mưa tủi hờn nghe [E7] ngoài trời giăng mây tuôn
Ngày mai em [Am] đi biển có bâng khuâng gọi [Dm] thầm
Ngày [F] mưa tháng nắng còn [E7] buồn bàn tay nghe ngóng tin [Am] sang
Ngày mai em đi thành [Dm] phố mắt đêm đèn [E7] vàng
Nửa [F] bóng xuân qua ngập ngừng nghe [E7] trời gió lộng mà [Am] thương
Danh sách hợp âm (Click để tắt)