Chị tôi

≣≣
Thế [Gm] là chị [D7] ơi, rụng bông hoa [Gm] gạo
Ô [Cm] hay, trời không nín [F] gió cho ngày chị [Gm] sinh
Ngày chị [Eb] sinh, trời cho làm [Gm] thơ
Cho nét buồn [Eb] vui bốn mùa trăn [Gm] trở
Cho làm câu [D7] hát để người lý [Gm] lơi.
Ngày chị [Eb] sinh, trời cho làm [Gm] thơ
Vấn vương với sợi tơ [Cm] trời
Tình riêng bỏ [Gm] chợ
Tình [D7] người đa [Gm] đoan.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)