Chiến thắng

≣≣
Những tháng [C] năm lắm gian [Am] nan
Đôi [G] chân ta luôn hướng về phía [F] trước
Những phút [C] giây trong nín [Am] lặng
Triệu con [G] tim mong điều kì diệu sẽ [F] đến...[G] huh...
Chúng ta đã [F] chờ giây phút [C] này
Lâu lắm [F] rồi Việt Nam [G] ơi
Chúng ta với [F] niềm tin thắp [C] đầy
Không khuất [F] phục Việt Nam [G] hỡi
ĐK:
[C] Chiến thắng sẽ mỉm [G] cười
Vỡ oà giữa [Am] bao trái tim rực [G] cháy
[C] Chiến thắng sẽ đón [G] chờ
Những người vẫn [F] mang ý chí không lung [G] lay
[C] Chiến thắng sẽ thắp [G] lên
Hàng triệu trái [Am] tim chung một niềm [G] tin
Rằng [F] sau tất cả ta vẫn hi [Dm] vọng
Về một chiến [G] thắng vẫn đang chờ [C] ta
* Và không [F] bao giờ không bao giờ
Ta quên khoảnh khắc lịch [G] sử này
Cũng không [F] bao giờ không bao giờ
Ta ngủ quên trên vinh quang [G] ấy
Danh sách hợp âm (Click để tắt)