Cho Tôi Xin Em Một Đứa Con Trai

≣≣
[F] [F] [Gm]
...Cho tôi xin em xin em một đứa con tra i
[F]
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
[Gm]
Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng
[C] [F]
...Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai
[C] [F]
...Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
ĐK:
[Am] [F]
Thằng con trai lên rẫy giữ rừng
[Gm] [F]
Thằng con trai lang thang biển khơi
[Am] [F]
Thằng con trai như chim hót gọi bầy
[Gm] [F]
Là con chim không sống trong tù đày
[F]
Hãy cho tôi yêu em
[A]
Như bão xô rừng già
[F#]
Như nước dâng non cao
[G]
Thằng đàn ông yêu em
[C]
Dữ như cọp điên
Cho tôi xin em xin em một đứa con trai
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng
Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông
Thằng con trai bay tới những thiên hà
Thằng con trai khoan sâu vào lòng đất
Thằng con trai nhân ái vì mọi người
Là con trai biết yêu thương vợ mình
Cho tôi xin em
Một đứa con trai
Danh sách hợp âm (Click để tắt)