Chuyện phim buồn

≣≣
1. Mưa lác đác [Dm] rơi, tôi thấy bơ [A7] vơ đi trong lạnh [Dm] lùng
Buồn vì chiều [Gm] nay anh lỡ [C] hẹn để mình tôi cô [F] đơn
Mưa ướt đôi [Gm] vai, bước về ngại [Bb] ngùng
Thấy lòng buồn [A7] buồn vào xem phim ôi sao phũ phàng
Gặp bàn tay anh mơn tóc [Dm] nàng.
ĐK:
Ôi thôi tôi ra [Dm] về rũ buồn
Đi lang thang bên [C] lề đường
Nghẹn ngào hoen màu [Bb] mắt
Lạc loài chân nặng [Gm] bước
Nhớ [C] đến lòng [F] nát tan.
Mãi [D7] nghĩ vì [Gm] yêu ai
Chân bước về [Bb] không hay
Mẹ [C] hiền trông thấy [A7] con rầu [Dm] rầu
Thương hỏi [Gm] con
Đi [A7] chơi sao con [Dm] buồn.
2. Tôi biết nói [Dm] sao, che dấu thương [A7] đau, cho vơi lệ [Dm] sầu
Dù tình mẹ [Gm] con, tôi dám [C] nào tỏ thật mẹ tôi [F] hay
Tôi cố quên [Gm] đi những chuyện vừa [Bb] rồi
Để mẹ đừng [A7] buồn, liền bịa ra chiều nay thấy buồn
Vì con xem chuyện phim [Dm] buồn.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)