Cô Gái Ngày Hôm Qua

≣≣
[G]Lắng [D]nghe [Em]em lúc này 
[C]Khoảng hư không về đây 
[Cm]Tuổi thơ về [D]đây 
[G]Thắt [D]tim [Em]anh lúc này 
[C]Những thương yêu ngày đêm 
[Cm]Vẫn in sâu như thước[D] phim 
 
Ngày thơ [C][D]bên [Em]nhau 
Anh chẳng hay biết [C]rằng 
Mình [D]yêu [Em]em 
Chỉ mong [C]ta [D]mai [Em]sau 
Phút giây mình trở [C]lại [D]sẽ tìm thấy [E]nhau 
 
Vì chính [G]em [D]cô gái ngày [Em]hôm qua 
Biến nỗi [C]nhớ trong anh thành mong[Am7] manh 
Rồi kéo nỗi [Cm]nhớ trong lại [D]mây xanh 
Vì chính [G]em [D]cô gái ngày [Em]hôm qua 
Vẫn ánh [C]mắt thơ ngây ngày bên[Am7] anh 
Vẫn tiếng [Cm]nói sao thân thuộc [D]bên anh 
[G]Em... 
 
[G]Đứng [D]trước [Em]em lúc này 
Mình [C]khóc hay đang cười đây? 
[Cm]Chẳng tin em là đây 
[G]Tháng [D]năm [Em]anh lớn khôn 
Những dấu [C]vết trên gương mặt em 
Vẫn ở [Cm]đó in sâu và [D]ngủ yên 
 
Ngày thơ [C][D]bên [Em]nhau 
Anh chẳng hay biết [C]rằng 
Mình [D]yêu [Em]em 
Nhận ra [C]em [D]hôm [Em]nay 
Anh chờ khoảnh khắc [C]này để [D]muốn nói với [E]em 
 
Vì chính [G]em [D]cô gái ngày [Em]hôm qua 
Biến nỗi [C]nhớ trong anh thành mong[Am7] manh 
Rồi kéo nỗi [Cm]nhớ trong lại [D]mây xanh 
Vì chính [G]em [D]cô gái ngày [Em]hôm qua 
Vẫn ánh [C]mắt thơ ngây ngày bên[Am7] anh 
Vẫn tiếng [Cm]nói sao thân thuộc [D]bên anh 
[G]Em... 
 
*lên 1/2 cung* 
Vì chính [G#]em [D#]cô gái ngày [Fm]hôm qua 
Biến nỗi [C#]nhớ trong anh thành mong[A#m7] manh 
Rồi kéo nỗi [C#m]nhớ trong lại [D#]mây xanh 
Vì chính [G#]em [D#]cô gái ngày [Fm]hôm qua 
Vẫn ánh [C#]mắt thơ ngây ngày bên[A#m7] anh 
Vẫn tiếng [C#m]nói sao thân thuộc [D#]bên anh 
[G#]Em...
Danh sách hợp âm (Click để tắt)