Cô Thắm về làng

≣≣
Ô [Am] kìa ai như cô [C] Thắm
Con bác [Em] Năm ở xa mới [Am] về
Dáng [Am] người xinh sao xinh [C] quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng [Dm] ta
Mới ngày nào quay giây nhảy [Am] tiền
Mới ngày [G] nào tung tăng khắp [C] miền
Mà giờ [G] đây cô Thắm [Am] xinh [G] như nàng [Am] tiên.
Mặt [Dm] hoa da [Am] phấn thêm mắt đa tình
Mày [Dm] cong [Em] môi [Am] thắm nhung gấm quanh mình
Tay dù [Em] xoay chân giầy [G] tây
[Am] Nhìn [Dm][Em] tha [Am] thiết thướt như liễu buông mành
[Dm] con [Em][Am] bác ai nấy khen thầm
Ước mong [C] cô gái ngoan nhà [Am] mình.
Ô [Am] kìa ai như cô [C] Thắm
Trông dáng [Em] hoa gấm hoa trang [Am] đài
Thế [Am] mà hôm nay cô [C] Thắm
Không khác chi các cô làng [Dm] ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng [Am]
Áo bà [G] ba duyên quê ấy [C]
Cùng chị [G] em chân dép [Am][G] đi chợ [Am] xa.
Thì [Dm] ra cô [Am] Thắm đáng mến hơn người
[Dm][Em] ăn [Am] ở theo thuở theo thời
Bao người [Em] thương bao chàng [G]
[Am] Làng [Dm] trên [Em] xóm [Am] dưới nô nức xa gần
[Dm] con [Em][Am] bác ai nấy khen thầm
Ước chi [C] ta cô dâu là [Am] nàng.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)