Come back home

≣≣
1. [G] Không giờ sáng đi [D] qua em đã ngủ [C] chưa?
[G] Anh vẫn thức đêm [D] nay nhìn lá cành đan [C] tay
[Bm] Anh vẫn biết đôi [Em] khi
[Bm] Anh chẳng nói được [Em]
Để [Am] giữ chân em ở [G] lại
Những [C] lúc trong anh cơn [D] giận đang lớn.
ĐK:
Oh [G] baby [D] come back [Em] home
Tại chính anh [C] chẳng hiểu được mình đã làm gì sai
[Cm] Chẳng ngờ được mình đã nói gì [D] tổn thương em.
Oh [G] baby [D] come back [Em] home
Cần một cái ôm [C] giờ một mình nằm trên chiếc giường trống
[Cm] Giờ một mình nhìn bốn bức tường [D] không hơi ấm trong [G] lòng.
2. [G] Năm giờ sáng đi [D] qua em đã dậy [C] chưa?
Đồng hồ [G] reo anh bỗng giật [D] mình và nhắn vài dòng [C] tin
[Bm] "Em yêu, một sáng tốt [Em] lành
[Bm] Anh đang nhớ em [Em] nhiều"
Dẫu [Am] biết tin em đã [G] đọc
Sao [C] không cho anh đôi [D] lời hồi âm.
ĐK:
Oh [G] baby [D] come back [Em] home
Tại chính anh [C] chẳng hiểu được mình đã làm gì sai
[Cm] Chẳng ngờ được mình đã nói gì [D] tổn thương em.
Oh [G] baby [D] come back [Em] home
Cần một cái ôm [C] giờ một mình nằm trên chiếc giường trống
[Cm] Giờ một mình nhìn bốn bức tường [D] không hơi ấm.
* [C] Hôm nay anh đã biết mình sai
Làm em bước [B7] đi, nước mắt chia cho cả hai Oh
Tìm [Em] kiếm nơi đâu một người
Tìm [Eb] kiếm nơi đâu một người hiểu thấu anh.
[C] Hôm nay anh đã biết mình sai
Làm em bước [B7] đi, nước mắt chia cho cả hai Oh
Tìm [Em] kiếm nơi đâu một người
Tìm [Eb] kiếm nơi đâu một người hiểu thấu anh.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)