Con ma

≣≣
Fm# [D] [A] [E7]
Quanh đây ai kêu la, ng he như ngay trên thềm n hà
Cm# [D] [E7]
Có khi nghĩ th ầm nhà mình có m a, đôi tay run run
[A] [D]
Áo trắng tinh k ia
Fm# Cm# [E7]
Tranh ai treo b ên bờ tường t hế (trông như con ma)
[A] [D]
Áo trắng tinh k ìa
Fm# [E7]
Lạnh lùng 1 mình đứng đó.
Fm# [D] Cm# [E7]
Quay lưng nhanh đi t hôi, ch uông kêu vang 2 giờ rồi
Fm# [D] [E7] Cm# [E7]
Sát ngay góc t ường kìa 1 chiếc g ương (ô i sao ghê ghê)
[A] [D] Fm# [E7]
Đó... con ma k ìa, t ay ai ngay trên đầu giường t hế (sao ghê ghê)
[A] [D] Fm# [E7]
Đó... con ma k ìa, v ội vàng giật mình thức g iấc.
[A] [D]
Cái gì đó đến gần, cái gì n ắm lấy chân
Fm# Cm#
Mồ hôi tuôn ra nhiều l ần
[A] [D]
Tôi kêu to lên nhưng không còn h ơi
Fm# Cm# [E7]
Tôi nghe trong tim ngập tràn bóng t ối...
[A] Cm#
Cố tìm lấy những gì, cố gào thét nữa đi
[D] [E7]
Gần b ên tôi ai thầm thì
[A] Cm#
Tôi vươn v ai lên không gian lặng i m
[D] [E7]
Tôi nghe trong t ôi tìm được lối th oát
[A]
Chỉ là mơ.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)