Đá Tan

≣≣
Bài hát mới của Ngọt nè mọi người!!!
Tone Gốc: [F#m] (No Capo)
Nhịp 4/4 (Điệu Disco)
Vòng hợp âm: [F#m] [C#m]-[Cm]-[Bm] [E]
Lưu ý: Đoạn C#m cố gắng chuyển nhanh sang [Cm] rồi về [Bm]
Intro: [F#m] [C#m]-[Cm]-[Bm] [E] (x2)
 
Lyric 1:
[F#m]Đồng hồ đồng hồ đang hát [C#m]ru
[Bm]Hai cái tay này nặng [C#m]trĩu
[F#m]10 15 20 sáng [C#m]thu
[Bm]Chơi vơi chơi một đời lãng [C#m]du
 
Chorus:
Xong [E]rồi anh [F#m]
Một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan
Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan
Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào [F#m]trong
Cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can
Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành
Trong bức [E]tranh của anh không nào
Dạo: [F#m] [C#m]-[Cm]-[Bm] [E] (x2)
 
Lyrics 2:
[F#m]Đồng hồ đồng hồ ôm lấy [C#m]tôi
[Bm]Chơi với tôi bài [C#m]nào dễ chơi
[F#m]La si đô rê mi thế [C#m]thôi
[Bm]Không quá nhanh mà không quá [C#m]lơi
 
Chorus:
Xong [E]rồi em [F#m]ơi
Một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan
Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan
Xem thời [C#m]gian nó trôi nó [E]tràn vào [F#m]trong
Cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can
Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành
Trong bức [E]tranh của [A]anh không [D]nào...
 
Bridge:
Trong bức tranh của anh phải [F#m]không
Trong bức tranh của anh không [D]nào
Trong bức tranh của anh phải [C#m]không...
[E]hờ hớ [A]hơ...
 
Solo: [F#m] [C#m]-[Cm]-[Bm] [E] (x2)
 
Chorus:
[F#m]Trong một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan
Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan
Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào
[F#m]Ly cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can
Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành
Trong bức [E]tranh của anh không
 
Outro:
[F#m]Nào... [C#m]-[Cm]-[Bm] [E]
[F#m] [C#m]-[Cm]-[Bm] [E] [F#m]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)