Đêm Trường Sơn nhớ Bác

≣≣
1. [C] Đêm Trường [Am] Sơn
[C] Chúng cháu nhìn [Am] trăng nhìn cây
Cảnh về [Dm] khuya như [E7] vẽ
Bâng [F] khuâng [Dm] chúng cháu nghĩ
Bác [E7] như đã đến nơi [Am] này
[F] Ơi đêm Trường Sơn
Nghe tiếng suối trong [Am] như tiếng hát [F] xa
[Am] ngỡ như từ Pác Bó [F] suối về [C] đây ngân nga
Âm vang Trường [Am] Sơn âm [Dm] vang Trường Sơn
2. [C] Đêm Trường [Am] Sơn
[C] Vẫn thấy mùa [Am] trăng ngàn xưa
Tỏa ngàn [Dm] hương thương [E7] nhớ
Bâng [F] khuâng [Dm] chúng cháu thấy
Bác [E7] như đang đứng nơi [Am] này
[F] Ơi đêm Trường Sơn
Nghe tiếng suối trong [Am] như tiếng hát [F] xa
[Am] ngỡ như từ Pác Bó [F] suối về [C] đây ngân nga
Âm vang Trường [Am] Sơn âm [Dm] vang Trường Sơn
* [Am] Đường Trường [C] Sơn mang bóng [Am] hình của [C] Bác
[Dm] Đường Trường [Am] Sơn chúng cháu [Dm] dồn chân [G] bước
Con [C] đường của [E7] Bác đã đi [Am] qua
Danh sách hợp âm (Click để tắt)