Đến với cao nguyên

≣≣
1. Vì một bình [G] minh, rừng thu sương [Bm] tan
Vì một trường [Am] ca, trường ca Đam [C] San
Vì một tình [G] yêu, tình yêu miên [Em] man
Mênh [Bm] mang mênh mang đồng cỏ
Tôi đến [D] đây với cao nguyên [C] cao nguyên ơi
Tôi đến [D] đây với cao nguyên [G] cao nguyên ơi.
2. Vì một dòng [G] suối, dòng suối Ka [Bm] Kong,
Vì một màu [Am] đất, màu đất ba [C] zan
Vì một hùng [G] ca, hùng ca Man Răng [Em] Lơn
Mênh [Bm] mang mênh mang đồng cỏ
Tôi đến [D] đây với cao nguyên [C] cao nguyên ơi
Tôi đến [D] đây với cao nguyên [G] cao nguyên ơi.
3. Vì một nhịp [G] chiêng, nhịp chiêng buôn Ka [Bm] xiêng
Vì một chiều [Am] xanh, lộng gió Ban [C]
Là tình [G] yêu mà tôi đam [Em]
Mênh [Bm] mang mênh mang đồng cỏ
Tôi đến [D] đây với cao nguyên [C] cao nguyên ơi
Tôi đến [D] đây với cao nguyên [G] cao nguyên ơi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)