Đi học

≣≣
[F] Hương rừng thơm đồi [Am] vắng
Nước suối [Bb] trong thầm thì
[F] Cọ xoè ô che [Am] nắng
Râm mát [F] đường em đi
Hôm qua em tới [Gm] trường
Mẹ dắt [C] tay từng bước [F]
[Dm] Hôm nay mẹ lên nương
Một mình [F] em tới lớp
Chim đùa reo trong [Am]
Cá dưới [Bb] khe thì thào
[F] Hương rừng chen hương [Am] cốm
Em tới [F] trường hương theo
[Gm] Trường của em be bé
Nằm lặng [F] giữa rừng cây
[Am] Cô giáo em tre [Bb] trẻ
Dạy em [C] hát rất hay
[F] Hương rừng thơm đồi [Am] vắng
Nước suối [Bb] trong thầm thì
[F] Cọ xoè ô che [Am] nắng
Râm mát [F] đường em đi
Danh sách hợp âm (Click để tắt)