Don't you go

≣≣
[A] Phải nói đến mấy mới hết tâm [Bm]
Tâm tư từ trong suy nghĩ [A] uhm uh …
[A] Phải thức đến mấy đêm thâu
Đêm [Bm] thâu một mình thì mới hiểu thấu [A] uhm uh ..
[D] Đứng cứ ngóng, cứ trông bao lâu
Bao lâu để vơi nhớ [A] thương
Mình đã [D] yêu nhau như thế mà
Tại vì [E] sao đôi ta để mọi thứ chóng [A] qua?
ĐK: Don't you [D] go, don't you [E] go baby
Can you [C#m] give, our-[F#m] self more chance?
Don't you [D] go, don't you [E] go baby
Can [C#m] I have one more [F#m] chance?
Don't you [D] go, don't you [E] go baby
Can you [C#m] give, our-[F#m] self more chance?
Don't you [D] go, don't you [E] go baby
Can [C#m] I have one more [F#m] chance?
[Bm] Nhớ không em ơi, những khi ta [F#m] thảnh thơi
[Bm] Nói cười vu vơ, ngắm đời thấy [F#m] lòng như mới
[Bm] Nhớ không em ơi, những khi ta [F#m] thảnh thơi
Mình đã [D] yêu nhau như thế mà
Tại vì [A] sao đôi ta để mọi thứ chóng qua?
Danh sách hợp âm (Click để tắt)