Gucci In Town

≣≣
tone [C] 
 
[Dm7]Có những buổi chiều 
[C/E]Theo em trên phố 
[Dm7]Mỗi bước thật đều 
[Cmaj7]Con tim yêu có bến đỗ 
 
[Dm7]Những ngã tư *** 
[C/E]Đèn đường đã lên 
[Dm7]Mỗi bước theo em 
[Cmaj7]Mong đường dài để gần thêm 
 
[Fmaj7]Đời mấy mùa [Em7]hoa 
[Dm7]Là bấy nhiêu [Cmaj7]vui xen buồn bên nhau 
[Fmaj7]Đừng nói dài [Em7]lâu 
[Dm7]Hãy cứ nhẹ [Cmaj7]nắm tay anh đi qua muôn khổ đau 
 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]Town 
[Dm7]Mỗi bước mỗi bước theo em đến [Cmaj7]cuối trời 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]town 
[Dm7]Chỉ cần em mang nụ cười và vui [Cmaj7]với đời 
 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]town 
[Dm7]Thành phố bỗng chốc yêu cách ta tìm [Cmaj7]thấy nhau 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]town 
[Dm7]Mỗi ngõ ngách theo chân anh đến [Cmaj7]mãi sau 
 
[Fmaj7]Vẫn thế mỗi chiều 
[Em7]Anh làm việc thêm 
[Dm7]Đến lúc nhá nhem 
[Cmaj7]Bước thật nhanh để đón em 
 
[Dm7]Những ngã tư quen 
[C/E]Đèn đường đã lên 
[Dm7]Mỗi bước theo em 
[Cmaj7]Mong đường dài để gần thêm 
 
[Fmaj7]Đời mấy mùa [Em7]hoa 
[Dm7]Là bấy nhiêu [Cmaj7]vui xen buồn bên nhau 
[Fmaj7]Đừng nói dài [Em7]lâu 
[Dm7]Hãy cứ nhẹ nắm tay anh đi qua [Cmaj7]muôn khổ đau 
 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]Town 
[Dm7]Mỗi bước mỗi bước theo em đến [Cmaj7]cuối trời 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]town 
Chỉ cần [Dm7]em mang nụ cười và vui [Cmaj7]với đời 
 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]town 
Thành [Dm7]phố bỗng chốc yêu cách ta tìm [Cmaj7]thấy nhau 
[Fmaj7]Gucci Gucci Gucci in [Em7]town 
[Dm7]Mỗi ngõ ngách theo chân anh đến [Cmaj7]mãi sau 
 
[Fmaj7]Còn bao nhiêu nơi [Em7]chốn trên đời này 
[Dm7]Đang chờ đôi mình tới 
[Cmaj7]Đang cần đôi mình dừng nghỉ ngơi 
[Fmaj7]Dù bao nhiêu năm [Em7]nữa bao đổi thay 
[Dm7]Mình vẫn một [Cmaj7]lòng qua năm tháng ấy
Danh sách hợp âm (Click để tắt)