Hà Nội mùa vắng những con mưa (Am)

≣≣
Hà Nội mùa [E7] này vắng những cơn [Am] mưa
Cái rét đầu [F] đông khăn em bay hiu hiu gió [E7] lạnh
Hoa sữa thôi [Dm] rơi, em bên tôi một chiều tan [C] lớp
Đường Cổ Ngư [E7] xưa chầm chậm bước ta [Am] về.
Hà Nội mùa [Am] này chiều không buông [Dm] nắng,
Phố [G] vắng nghiêng nghiêng cành cây [C] khô
Quán [Am] cóc liêu xiêu một câu [Dm] thơ
Hồ [E7] Tây, Hồ [G] Tây tím [C] mờ. [Am]
Hà Nội mùa [Am] này lòng bao nỗi [Dm] nhớ
Ta [G] nhớ đêm nào lạnh đôi [C] tay
Hơi [Am] ấm trao anh tuổi thơ [Dm] ngây
Tưởng [E7] như, tưởng như còn [Am] đây.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)