Hơn cả một chữ thương

≣≣
Tone chuan la F#m. [C]apo 2 choi Em. Tone [Em]  
Người chợt buông[C] tay anh kết thúc [D]được không 
Vì em [Bm]vẫn yêu thương anh ta hết [Em]lòng 
Dù bên[C] em anh ấy có biết bao nhiêu điều[D] sai 
Mà em vẫn[Bm] yêu thương trong sự nhẫn [Em]nại 
 
Giờ anh [C]cũng bối rối chẳng biết làm [D]sao 
Đành vội [Bm]chúc, đưa tay gượng cố vẫy [Em]chào 
Gạt nước [C]mắt em hỏi, anh nói chẳng [D]sao 
Chỉ là [Bm]chút yêu thương khuất lối dâng [Em]trào 
 
Đk: 
Gom góp [C]những nỗi nhớ, anh kìm [D]nén 
Rồi vờ như anh không [Bm]tiếc 
Anh đây cũng chẳng [Em]thương 
Khi đêm nhẹ buông [C]xuống là lúc anh khoác [D]trên vai 
 
Ngàn nỗi [Bm]nhớ dệt thành cái [Em]tên 
Giá như em cũng yêu [C]anh vừa bằng một chữ [D]thương 
Anh xin em đừng đong [Bm]đếm yêu đương sao biết[Em] được 
 
Anh yêu em nhiều lắm [C]đấy 
Nhiều hơn cả chữ [D]thương 
Nhiều đến [Bm]nỗi chẳng có gì sánh [Em]được 
 
Người ta [C]khuyên anh nên dừng lại đi [D]thôi 
Sao cố [Bm]chấp quá yêu mãi một [Em]người 
Rồi họ [C]nói anh là người thế [D]vai 
Nhưng khi [Bm]yêu em anh chẳng cần là đúng [Em]sai 
 
Đk: 
Gom góp [C]những nỗi nhớ, anh kìm [D]nén 
Rồi vờ như anh không [Bm]tiếc 
Anh đây cũng chẳng [Em]thương 
Khi đêm nhẹ buông [C]xuống là lúc anh khoác [D]trên vai 
 
Ngàn nỗi [Bm]nhớ dệt thành cái [Em]tên 
Giá như em cũng yêu [C]anh vừa bằng một chữ [D]thương 
Anh xin em đừng đong [Bm]đếm yêu đương sao biết[Em] được 
 
Anh yêu em nhiều lắm [C]đấy 
Nhiều hơn cả chữ [D]thương 
Nhiều đến [Bm]nỗi chẳng có gì sánh [Em]được 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)