If

≣≣
Tone chuan A. [C]apo 2 choi G
[G]Em
Lòng anh rất [D]hiểu
Người giấu nhiều [Em]điều
Để đổi lấy anh nụ [C]cười thương yêu
 
[G]Em
Lòng anh rất [D]biết
Người ôm muộn [Em]phiền
Để đổi lấy [G/D]anh tất cả bình [C]yên
 
[G]If
If I were a [D]sin
Liệu em còn vững [Em]tin anh?
Liệu em còn muốn [G/D]yêu anh?
Liệu em còn sẽ [C]theo
anh băng qua bao đại [D]dương?
 
[G]If
If I were a [D]sin
Liệu em còn muốn [Em]ở bên?
Mặc cho lời nói [G/D]ngả ngiêng
Mặc cho đời [C]cứ đảo điên
[D]If I were a [G]sin [D] [Em] [C]
 
[G]Em
Điều gì đã [D]khiến
Người chỉ lặng [Em]im
Trong ánh [G/D]mắt mang những [C]nỗi niềm riêng
 
[G]If
If I were a [D]sin
Liệu em còn vững [Em]tin anh?
Liệu em còn muốn [G/D]yêu anh?
Liệu em còn muốn [C]theo anh
băng qua bao đại [D]dương?
 
[G]If
If I were a [D]sin
Liệu em còn muốn [Em]ở bên?
Mặc cho lời nói [G/D]ngả ngiêng
Mặc cho đời cứ [C]đảo điên
[D]If I were a [Gsus4]sin [G]
 
[F]Yêu anh là tội lỗi
Người [C]ta vẫn cứ hay nói
[F]"Yêu anh chi cũng thế [C]thôi”
[F]Yêu anh là tội lỗi
[C]Người ta vẫn cứ hay nói
[D]“Yêu anh chi khi ngoài kia
có rất nhiều người tốt hơn”
Danh sách hợp âm (Click để tắt)