If

≣≣
(Bản cho nữ hát)
[A] Anh
Lòng em rất [E] hiểu
Người giấu [F#m] nhiều điều
Để đổi lấy em nụ [D] cười thương yêu
[A] Anh
Lòng em rất [E] biết
Người ôm muộn [F#m] phiền
Để đổi lấy em tất [D] cả bình yên
[A] If
If I were a [E] sin
Liệu anh còn vững [A] tin em?
Liệu anh còn muốn yêu em?
Liệu anh còn sẽ theo em băng [D] qua bao đại [E] dương?
[A] If
If I were a [E] sin
Liệu anh còn muốn [A] ở bên?
Mặc cho lời nói [D] ngả ngiêng
Mặc cho đời cứ [E] đảo điên
If I were a [A] sin
[A] Anh
Điều gì đã [E] khiến
Người chỉ lặng [F#m] im
Trong ánh mắt mang những [D] nỗi niềm riêng
[A] If
If I were a [E] sin
Liệu anh còn vững [A] tin em?
Liệu anh còn muốn yêu em?
Liệu anh còn sẽ theo em băng [D] qua bao đại [E] dương?
[A] If
If I were a [E] sin
Liệu anh còn muốn [A] ở bên?
Mặc cho lời nói [D] ngả ngiêng
Mặc cho đời cứ [E] đảo điên
If I were a [A] sin
[G] Yêu anh là tội lỗi
[D] Người ta vẫn cứ hay nói
[G] "Yêu anh chi cũng thế [D] thôi”
[G] Yêu anh là tội lỗi
[D] Người ta vẫn cứ hay nói
[E] “Yêu anh chi khi ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn”
[A] If
If I were a [E] sin
Liệu anh còn vững [A] tin em?
Liệu anh còn muốn yêu em?
Liệu anh còn sẽ theo em băng [D] qua bao đại [E] dương?
[A] If
If I were a [E] sin
Liệu anh còn muốn [A] ở bên?
Mặc cho lời nói [D] ngả ngiêng
Mặc cho đời cứ [E] đảo điên
If I were a [A] sin
Danh sách hợp âm (Click để tắt)