Mộng chiều xuân

≣≣
1. Gió chiều thầm vương bao nhớ [C] nhung [Am]
Người yêu thoáng [D] qua trong giấc [G] mộng
[Em] Vui nguồn sống [A7] mơ những ngày mong [D] chờ
Trách ai đành tâm hững [G] hờ [C] [G]
2. Mối tình đầu xuân ai thấu [C] chăng [Am]
Lòng tha thiết [D] vương theo tiếng [G] đàn
[Em] Mơ đời ái [A7] ân những ngày phong [D] trần
Sống trong mộng đẹp ngày [G] xuân
ĐK: Ngây thơ giáng [C] huyền đến trong [Bm]
Lòng anh bớt [Em] sầu
Mộng vàng phút [Am] tan theo gió [C] chiều
Biết em về [D] đâu
3. Hãy trả lời lòng anh mấy [C] câu [Am]
Tình duyên với [D] em trong kiếp [G] nào
[Em] Xuân còn thắm [A] tươi anh còn mong [D] chờ
Ái ân kẻo tàn ngày [G]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)