Ngày hôm qua

≣≣
Vòng hợp âm: [G] [A] [F#m] [D]
[G] Mới đây thôi những nhớ [A] thương,
mà vội vàng em mang đi [F#m] đâu hết, chẳng [D] vấn vương
[G] Mới đây thôi những ngả [A] đường,
mình cùng nhau đi qua bao [F#m] yêu dấu
Giờ [D] em đang nơi đâu
[G] Cứ ngỡ mới hôm qua
[A] Cứ ngỡ sáng nay em vẫn
Ở đây [F#m] thôi nơi của đôi ta
[D] Cứ ngỡ giấc mơ chưa đi xa
[G] Quán xá đã thay tên
[A] Phố đó vẫn chưa quên hết
Những âm [F#m] thanh lúc nắng chưa lên
[D] Nhờ anh gửi chút gió heo may
Vẹn nguyên cho [G] em
Ở phương trời [A] xa về đêm lạnh giá
Vắng anh như thế [F#m] nào
Mỗi đêm như thế [D] nào
[G] Anh, Tưởng đôi mình [A] đang ngả vai
Cùng nhau ấm êm như lúc [F#m] đầu
Mà sao giờ chẳng thấy [D] đâu
When [G] you are down
or out of control
[A] Let my heart lead
you back to my whole [F#m] world
The mysterious [D] thing by curious way
The [G] way you go reminds me the pain
[A] Although we both know
that we have to [F#m] change
Just [D] give it,give it, give it
Danh sách hợp âm (Click để tắt)