Nhà

≣≣
Tone chuan Eb. [C]apo 1 choi D 
Một [D]ngày trôi qua nắng gió nơi anh vẫn [Asus4]ngồi hàng cây trước [A]sân 
Anh [D]gửi hồn mình vào đó khi anh nói [Asus4]rằng chỉ yêu mỗi [A]Vân 
Khi anh [Bm]nhìn lên cao mây xanh 
Em [Em]sẽ về đây với anh 
Với [Asus4]tay ấm nơi anh sưởi qua trọn mùa [A]đông 
 
Hãy tin [D]rằng một ngày nào đó khi ta trở [Asus4]thành những người khác [A]nhau 
Dẫu cho [D]một đời gian khó, em không bên [Asus4]cạnh, dù anh có [A]đau 
Nhưng khi anh[Bm] nhìn lên cao mây xanh 
Em [Em]sẽ về đây với anh 
Gửi [Asus4]trọn hết những tâm tình khi em [A]mong 
 
[Dmaj7]....Mong được gọi [A7]tên anh 
[Dmaj7].....Mong được gọi [A7]tên anh 
[B7]....Mong được luôn có [Em]anh 
Nếu như ngày [A7]mai là món quà 
Em gọi anh là [D]nhà 
 
[D]Hãy tin [A]rằng một ngày nào đó khiến [D]ta trở 
thành hai người hoàn toàn khác [A]nhau 
Dẫu cho đời gian [B7]khó, em không bên cạnh, dù anh có [Em]đau 
Nhìn lên [A7]cao mây xanh 
Em sẽ về đây với [Dmaj7]anh 
 
[Dmaj7].....Mong được gọi tên [A7]anh 
[Dmaj7]....Mong được gọi tên [A7]anh 
[B7].....Mong được luôn có [Em]anh 
Nếu như ngày [A7]mai là món quà 
Em gọi anh là 
[D]NHÀ!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)