Phai màu

≣≣
Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D]
[Em] Đôi [C] tay yếu [G] mềm gầy [D] thêm
[Em] Phía [C] cuối con [G] đường mờ khuất [D] xa
[Em] Có nhau ngày [C] qua, bóng anh đã [G] xa
Tiếc chi tình [D] ta, kết thúc đã phai nhoà
[Em] Cứ hoang tưởng [C] chi, khắc sâu làm [G] chi, níu kéo làm [D] chi.
Vì một người ra đi đã [Em] dối gian cho đôi môi kia lặng [C] im
[G] Để tình mình tan thành [D] khói
[Em] Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn [C] ai
[G] Đêm về em ôm mình [D] em.
[Em] Vượt qua bao nhiêu lần [C] chợt thấy anh quay [G] về
Trong cơn mơ em tìm [D] kiếm
[Em] Rồi ngóng trông theo hoài [C] hình bóng đã phai [G] màu
Một cuộc tình đã tàn [D] úa.
* Một lần [Em] thôi cho em quên đi bao [C] vết yêu thương chìm sâu
Tìm về [G] anh thôi qua một người đã [D] xa.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)