Quên Một Người Mất Cả Một Đời

≣≣
[C]apo 1
 
Năm tháng [Em]ấy
vì 1 người thích màu [Bm]xanh,
Anh đã [C]đem
lòng mình yêu cả bầu [Bm]trời.
Năm tháng [Em]ấy
vì một người thích mưa [D]rơi,
Anh đã đem [C]lòng,
yêu những cơn [D]dông,
những sắc cầu [Em]vồng.
 
Năm tháng [Em]ấy
mình gần nhau chẳng bao [Bm]lâu
nhưng để [C]quên 1 người
mất cả một [Bm]đời
Ngày hôm [Em]ấy
đường về chẳng có [D]mưa rơi,
em muốn xa [C]rời,
em cứ buông [D]lơi để anh chơi [Em]vơi.
 
Đk :
Đừng nắm bàn [C]tay đã từng buông,
Đừng cố yêu [D]ai cho vơi buồn,
Đừng bước đi [Bm]trong mưa một mình,
Để dòng [Em]lệ tuôn
Vì anh còn [C]thương anh còn vương
Cho dẫu bao [D]lâu không chung đường
Lòng anh vẫn [Bm]không
quên những tháng năm từng [Em]thương
Danh sách hợp âm (Click để tắt)