Ra giêng anh cưới em (Hò Cống Chùa Bến Tre)

≣≣
Ngộ kỳ [Am] thời con kiến mới leo [D] dây
Nam mô di bố [Am] phù
Hữu [C] duyên mà thiên lý [Am] ngộ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau [F] đây chốn [C]
này hò hẹn thuỷ [Am] chung sắc son
Nam [D] mô di bố pha
 
Ngộ kỳ [Am] thời bến nước với cây [D] đa
Em ơi anh vẫn [Am] chờ
Hữu [C] duyên mà thiên lý [Am] ngộ
Như đôi chim sổ lồng
Ruộng xạ anh [F] gieo chín [C]
vàng bìm bịp nó [Am] kêu nước lên
Ra [D] giêng anh cưới em
 
Mẹ về [Am] nhà đang réo các con [D] thơ
Khoan khoan con sẽ [Am] về
Ðể [C] mai mình gieo đám [Am] mạ
Nam mô di bố phù
Gặp mặt nhau [F] đây chốn [C]
này mà sợi chỉ [Am] tơ nó giăng
Ta [D] yêu nhau thiết tha
 
Mạ ngoài [Am] đồng em cấy lúa ba [D] trăng
Em ơi anh vẫn [Am] chờ
Ðể [C] em về thưa với [Am] mẹ
Khi ra giêng tính liền
Hẹn đợi năm [F] sau cánh [C] đồng
mình gặt hái [Am] xong thảnh thơi
Ra [D] giêng anh cưới em.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)