Sao anh nỡ đành quên

≣≣
1. Sao em nỡ đành [C] quên
Bao lời tha thiết mong [G] chờ
Sao em nỡ đành [F] quên
Chuyện tình đẹp như ước [C]
Sao em nỡ đành [F] quên
Áng mây chiều nghiêng nghiêng [Dm] bóng
Những con đường quen lối [G] đi rồi nay nằm yên [G7] đó
2. Sao em nỡ đành [C] quên
Kỷ niệm chan chứa êm [G] đềm
Sao em nỡ đành [F] quên
Cho lòng này đau xót [C] thêm
Sao em nỡ đành [F] quên lúc đi về ai đưa [Dm] đón
Những khi buồn ai đến [G] thăm còn [G7] đâu nữa mà [C] mong
ĐK: Nỡ đành quên sao [F] em dư âm ngày xưa còn [C] đó
Thời gian không làm [F] sao
Xóa bao lần tay xiết trong [Em] tay
Nhìn Am anh em khẽ [F] bảo anh [G] đừng xa vắng [C] em.
3. Sao em nỡ đành [C] quên
Kỷ niệm xưa buổi ban [G] đầu
Sao em nỡ đành [F] quên
Khi tình em đã trót [C] trao
Em ơi nếu một [F] mai có ai hỏi người tên [Dm] ấy
Biết nói gì đây hỡi [G] em mà [G7] em nỡ đành [C] quên
Danh sách hợp âm (Click để tắt)