Stardom

≣≣
Tone chuan Cm. [C]apo 3 choi Am 
 
[Am]Anh muốn đưa em đi thật xa 
[Em7]Đi qua rừng xanh hay thành phố lạ 
[Dm7]Chúng mình chẳng 
Quay quanh sợ [Em7]lo đang có ai ngó nhìn 
[Am]Anh muốn hôn em yêu thật lâu 
[Em7]Giữa nơi chợ đông hay là bến [Dm7]tàu 
Chẳng cần giấu 
 
It's all a[Em7]bout the [Am]star[Em7]dom 
It's all about the [Dm7]stardom 
For[Em7]get the [Am]star[Em7]dom 
Forget the [Dm7]stardom stardom stardom 
Stucking in this [Am]stuff 
[Am] [Am] [Am] [Dm7]-[Em7] 
[Am] [Am] [Am] [Dm7]-[Em7] 
 
[Am]Nhiều người nhìn vào cuộc đời anh 
Xì xầm nhiều điều về đời anh 
[Dm7]Rồi tự dệt thành hình tượng anh 
Xấu xa hay rất [Em7]là chân thành 
 
[Am]No no 
I'm just a little boy 
Chỉ là một người bình thường thôi 
[Dm7]Chỉ cần tìm được một tình yêu 
Giữ cho giữ [Em7]cho riêng mình 
 
Rap: 
[Am]Yeah you hear me say 
I can get the [Em7]crowd moving all the day 
People [Dm7]laugh people cry people can't 
stop going crazy [Em7]tonight 
[Am]But wait a minute 
Is it the whole point that make a [Em7]little boy 
like me just want to get it 
No [Dm7]no it's not man 
Keep on your moondance, open your heart to 
see we all just wanna love damn. 
 
It's all about the [Am]star[Em7]dom 
It's all about the [Dm7]star[Em7]dom 
For[Em7]get the [Am]star[Em7]dom 
Forget the [Dm7]stardom stardom stardom 
Stucking in this [Am]stuff 
[Am] [Am] [Am] [Dm7]-[Em7] 
[Am] [Am] [Am] [Dm7]-[Em7] 
 
[Am]Nhớ lúc thế giới này 
[Em7]Quay lưng anh ném tỉ thứ đắng cay 
[Dm7]Em vẫn ở nơi này 
Luôn tin anh hơn cả [Em7]bản thân anh 
[Am]Người thì gật gù người thì cười thật hả hê 
[Em7]Người thì chỉ chờ ngày nhìn đời anh thảm thê 
[Dm7]Tin tức bao vây anh rồi triệu người ngờ vực buông lời khen chê. 
It's all a[Em7]bout [Am]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)