Tình yêu chậm trễ

≣≣
Hợp âm viết ở Tone [G] - Tone gốc A: Capo 2 
 
[C] Anh thường nghĩ mình [Bm] quên mất [Em] rồi 
Thời [Am] gian ngỡ [D] trôi sẽ cách [G] lòng 
[C] Anh thường nghĩ cảm [Bm] xúc nhất [Em] thời 
[Am] đâu biết [D] say một [G] đời. 
 
T-ĐK: 
Rồi khi đã [C] biết là, người em vốn [Cm] thiết tha 
Chẳng phải nơi [Bm] này mà từ một nơi [Em] xa 
Lặng nghe em [Am] nói, lòng anh đau [C] nhói 
Cứ trách sao không nhận [D] ra tình yêu sớm hơn. 
 
ĐK: 
Thì ra là [G] mơ 
Tình yêu đẹp [C] nhất ta luôn hoài [Cm] nghi 
Dù cho ngày [G] qua kế bên 
Còn thầm [C] mong bấy [D] lâu, còn nhìn [Bm] em phía [Em] sau 
Để luôn được [Am] thấy, nụ cười [D] ấy 
 
Thì ra là [G] thế 
Tình yêu chậm [C] trễ đôi khi vài [Cm] giây 
Thì ta sẽ [G] lỡ mất nhau 
Ngày mai [C] đến nữa [D] thôi, tất cả mọi [Bm] thứ sẽ [Em] trôi 
Như một cơn [Am] gió, [D] anh sớm sẽ quên được [G] em. 
 
Rap: 
[C] Khi xưa khi ta chung lối đi 
[Bm] Khi xưa ta thân nhau rất lâu 
[Am] Yêu em ta đâu hay biết chi, nghĩ [G] rằng chỉ là một tình cảm nhỏ bé 
[C] Biết thế ta chẳng để em đi 
[Bm] Nước mắt ta đâu rơi trên mi 
[Am] Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để [G] em buồn vui ở bên cạnh ai 
 
T-ĐK: 
Rồi khi đã [C] biết là, người em vốn [Cm] thiết tha 
Chẳng phải nơi [Bm] này mà từ một nơi [Em] xa 
Lặng nghe em [Am] nói, lòng anh đau [C] nhói 
Cứ trách sao không nhận [D] ra tình yêu sớm hơn. 
 
ĐK: 
Thì ra là [G] mơ 
Tình yêu đẹp [C] nhất ta luôn hoài [Cm] nghi 
Dù cho ngày [G] qua kế bên 
Còn thầm [C] mong bấy [D] lâu, còn nhìn [Bm] em phía [Em] sau 
Để luôn được [Am] thấy, nụ cười [D] ấy 
 
Thì ra là [G] thế 
Tình yêu chậm [C] trễ đôi khi vài [Cm] giây 
Thì ta sẽ [G] lỡ mất nhau 
Ngày mai [C] đến nữa [D] thôi, tất cả mọi [Bm] thứ sẽ [Em] trôi 
Như một cơn [Am] gió, [D] anh sớm sẽ quên được [G] em.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)