Tình yêu trả lại trăng sao

≣≣
1. Thôi hết rồi người đã xa [Em] tôi
Quên hết lời thề ngày xa [Am] xôi [D]
Quên đường xưa lối qua ngậm [C] ngùi
Nghe thời [Am6] gian bước đi bồi [G] hồi
Hai ta cùng chung [B7] lối.
2. Ôi những kỷ niệm ngày bên [Em] nhau
Nay chỉ còn là niềm thương [Am] đau [D]
Sao tình yêu hóa ra hận [C] sầu
Sao dịu [Am6] êm hóa ra nghẹn [B7] ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm [Em] bao.
ĐK: Hết những ước [D] mơ lệ tuôn gối [G] nhỏ
Đêm [C] dài bao thương [B7] nhớ [Em]
Cuộc đời từ [Am] đây đau buồn ngang [Em] trái
Để mình em đắng [B7] cay, anh biết cho chăng.
3. Anh nói rằng trọn đời yêu [Em] em
Sao nỡ đành lòng nào lại [Am] quên [D]
Câu tình duyên giữ không nhạt [C] màu
Câu mình [Am6] thương đến khi bạc [B7] đầu
Bây giờ trả lại trăng [Em] sao.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)