Trôi về đâu

≣≣
[Dm] Có chớm nắng lẻ [G] loi đâu đây
Bóng [Em] tan trong mây, hạt [Am] mưa buồn bay xa
[Dm] Nuôi cơn mơ heo [G] hắt theo chiều tàn
[Em] Bên hàng hiên bờ [Am] vai ai tựa
[Dm] Come and leave then come and leave
[G] Turn around then go away
[Em] Why just come when you have [Am] no one but me?
[Dm] Trôi về đâu? [G] Giữa nơi đâu?
[Em] Khi chiều buông, [Am] mây đã mờ?
[Dm] Trông một ai, le lói [G] trong chiều thu
Bước theo chân [Em] ai qua từng góc [A] phố
Và thời [Dm] gian dần trôi cuốn anh [G] theo làn mây
Gió bay vội [Em] vàng
You [Dm] loved a girl
Told her she's the [G] love of your life
Now [Em] time's gone by
You let [Am] your love die
You just [Dm] come and leave
Don't just [G] come and leave
Our love [Em] died.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)